Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Електронният магазин предоставя на клиентите информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
Общи условия - Настоящите общи условия за доставка на продукти  на клиентите.
Име на електронния магазин – ЕТ “Аристотел - Христо Полихронов”, собственик на електронен магазин “Шато Полихронови”, с адрес на управление: гр. Бяла, ул. “Михаил Иванов” № 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103010399

Данни за кореспонденция:
Телефон: 0887 331 282;
Електронен адрес: hppolihronov@abv.bg 

Клиент – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния магазин. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. 
Продукти – всички стоки, публикувани в електронния магазин “Шато Полихронови”.  

Условия за поръчка 

След натискане на бутона “Поръчай” се счита, че клиентът е направил поръчка на избрани от него продукти и приема настоящите Общи условия.
Поръчките се считат за приети след потвърждение от страна на “Шато Полихронови” по телефона. 

Доставка 

Всички продукти, които в момента на поръчката са в наличност и са поръчани до 12:00 часа, могат да бъдат доставени най-рано на следващия работен ден.
Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани след 12:00 часа или в неработен ден, могат да бъдат доставени най-рано до два работни дни.
Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани в петък след 12:00 часа, в събота или в неделя, могат да бъдат доставени във вторник или ако понеделник и/или вторник не са работни дни – през втория работен ден след вторник. 
За продуктите, които не са налични, клиентът ще получи обаждане или писмо по електронната поща с допълнителна информация за възможните срокове за доставка. 
Ако поръчаните продукти не могат да бъдат доставени, “Шато Полихронови” ще се свърже с клиента и ще му предостави информация относно замяната на поръчаните продукти.
Доставката на поръчаните продукти се организира от “Шато Полихронови” чрез куриерска компания Еконт Експрес.

Доставки в чужбина 
“Шато Полихронови” доставя само на територията на Република България.

Адрес на доставката 

“Шато Полихронови” изпраща стоките на адреса, посочен от клиента.
При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, “Шато Полихронови” ще се свърже с клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на клиента и клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните стоки. 
“Шато Полихронови” не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите. 
При ненавременна доставката “Шато Полихронови” не дължи неустойка на клиента. 

Цени 

Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС.  
Цените на продуктите са актуални към датата на поръчката.
Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

Цени на доставката 

При поръчка на продукти на обща стойност над 100,00 лева доставката е безплатна.
При поръчка на продукти на обща стойност под 100,00 лева цената на доставката се добавя към цената на поръчаните продукти и се заплаща от клиента на Шато Полихронови.

Начин на плащане

Плащането на цената се осъществява чрез наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката.

Документ за плащане 

Във всички случаи клиентът получава касова бележка и стокова разписка с описание на стоката в пакета.
Във всички случай клиентът може да посочи изрично и да получи фактура за стоката, като трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактурата.

Връщане на продукти и рекламации

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:
Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения преглед;
Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
Цената не съответства на дължимата цена.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако клиентът се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми Шато Полихронови и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. В този случай “Шато Полихронови” възстановява на потребителя заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:
Клиент, поръчал стока през електронния магазин “Шато Полихронови” и получил същата по куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
– не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
– цената не съответства на оферираната;
– рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика!
Връщане на стоката е възможно единствено и само, ако стоката се върне в пълна окомплектовка и не е била отваряна, не са били премахнати никакви етикети и не е била употребявана.
Транспортните разходи по връщане на стоката се за сметка на клиента, освен в случай на рекламация.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от “Шато Полихронови”, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка от “Шато Полихронови”.
Върнати пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!

Отказ на доставката

“Шато Полихронови” има право да откаже доставката на поръчани продукти, в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия.
Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати.
В този случай “Шато Полихронови” не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
“Шато Полихронови” има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
- информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;
- действията на клиента могат да увредят на “Шато Полихронови”.

Лични данни

“Шато Полихронови” се задължава да положи надеждна грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на “Шато Полихронови” или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от “Шато Полихронови”.
При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от “Шато Полихронови” данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, “Шато Полихронови” не носи отговорност при неизпълнение на доставката.
Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.
Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.
“Шато Полихронови” няма да предоставя личните данни на трети страни с изключение на предвидените в закона случаи, включително когато те бъдат изискани от компетентен държавен орган.

Подаване на оплаквания

лиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на “Шато Полихронови” не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.
Адресът за подаване на оплакване в писмена форма е: гр. Бяла, ул. “Михаил Иванов” № 4
Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: hppolihronov@abv.bg
Срокът за подаване на оплакване е до 30 дни след възникване на събитието, предмет на оплакването.
“Шато Полихронови” ще разгледа надлежно изготвените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от клиента.

Приложимо право

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при продажби на чуждестранни клиенти и доставки извън страната. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни от “Шато Полихронови”, се разрешават от компетентния български съд.

Комуникация с клиента

С попълването на личните си данни или координати за връзка, както и с поръчката от електронния магазин “Шато Полихронови”, клиентът дава изричното си съгласие ““Шато Полихронови” да се свърже с клиента за потвърждение на наличността, количеството, както и други параметри на поръчката и доставката.
Предоставянето на лични данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава “Шато Полихронови” да осъществи контакт с клиента.

Информация и съгласие

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
Името и адреса на доставчика;
Всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от “Шато Полихронови”;
Цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
Начина на плащане и другите условия на доставка;
Правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върната;
Периода, за който цената на продуктите е в сила;
Условията за употреба на продуктите;
Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние.

Уведомления

Всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в електронния магазин “Шато Полихронови” и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

Непреодолима сила

“Шато Полихронови” не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.
При наличие на непреодолима сила “Шато Полихронови” следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.
“Шато Полихронови” не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на клиент.

Изменение на Общите условия

“Шато Полихронови” си запазва правото да променя Общите условия в интернет страницата на електронния магазин, без предварително уведомление до клиентите.
“Шато Полихронови” не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на електронния магазин, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от “Шато Полихронови”.